Sukces jest kobietą!

13.08.2019
LISTA ZAKWALIFKOWANYCH
LISTA REZERWOWA

01.08.2019
LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH

21.07.2019
LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH
LISTA REZERWOWA

03.07.2019
LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH

11.06.2019
LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH

21.05.2019
LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH
LISTA REZERWOWA

16.04.2019
LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH
LISTA REZERWOWA


Nexoris  Sp. z o. o. oraz CREATIVE Małgorzata Stępień  zapraszają wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie spełniające kryteria naboru do składania Formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:15 do 15:15.

Rekrutacja będzie prowadzona na terenie województwa podkarpackiego w trybie ciągłym do pozyskania założonej liczby Uczestników projektu.  Zostanie przeprowadzona w sposób umożliwiający wzięcie udziału w tym procesie (a tym samym w projekcie) każdej zainteresowanej osobie.

Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres Biura Projektu: Nexoris Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro), 35-001 Rzeszów z dopiskiem: projekt „Sukces jest kobietą!”

Warunkiem przystąpienia do projektu jest spełnienie wszystkich następujących kryteriów dostępu:
- płeć – kobieta
-wiek powyżej 29. roku życia,
-zamieszkanie na terenie województwa podkarpackiego [oświadczenie]
-status osoby bezrobotnej [zaświadczenie PUP/oświadczenie] lub biernej zawodowo [kopia świadectwa lub oświadczenie],

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie.
Wszystkie dokumenty dotyczące projektu znajdują się w zakładce DO POBRANIA.