Podkarpaccy przedsiębiorcy na start!

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA

1. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

1.1. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE - aktualny 29.06.2021

 • 1.1. Załącznik nr 1 - Formularz Rekrutacyjny
 • 1.1.1. Załącznik nr 1 do Formularza rekrutacyjnego - Oświadczenie Kandydata do projektu dotyczące statusu na rynku pracy
 • 1.1.2. Załącznik nr 2 do Formularza rekrutacyjnego - Oświadczenie Kandydata do projektu o spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych
 • 1.1.3. Załącznik nr 3 do Formularza rekrutacyjnego - Oświadczenie Kandydata do projektu o spełnieniu kryteriów premiujących 
 • 1.1.4. Załącznik nr 4 do Formularza rekrutacyjnego - Oświadczenie Kandydata do projektu o ubezpieczeniu/braku ubezpieczenia w KRUS
 • 1.1.5. Załącznik nr 5 do Formularza rekrutacyjnego - Oświadczenie Kandydata do projektu o uczestnictwie w jednym projekcie 
 • 1.1.6. Załącznik nr 6 do Formularza rekrutacyjnego - Oświadczenie o poinformowaniu Kandydata o przyjętych kryteriach kwalifikacji do udziału w projekcie 
 • 1.1.7. Załącznik nr 7 do Formularza rekrutacyjnego - Oświadczenie Kandydata do projektu o dochodach w gospodarstwie domowym 
1.2. Załącznik nr 2 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie

1.3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o aktualności kryteriów kwalifikacyjnych

1.4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie Uczestnika Projektu o przetwarzaniu danych osobowych

1.5. Załącznik nr 5 - Karta oceny formalnej (I etap)

1.6. Załącznik nr 6 - Karta oceny merytorycznej (II etap)

1.7. Załącznik nr 7 - Karta oceny strategicznej (III etap)

1.8. Załącznik nr 8 - Karta oceny Kandydata do udziału w projekcie (PODSUMOWANIE)


Wniosek o ponowną ocenę Formularza rekrutacyjnego

Umowa uczestnictwa w projekcie

 
 
 
PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

1. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI


1.1. Załącznik nr 1 - Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

1.2. Załącznik nr 2 – Biznesplan
 • 1.2.1. Załącznik nr 1 do Biznesplanu – Harmonogram rzeczowo-finansowy
 • 1.2.2. Załącznik nr 2 do Biznesplanu - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • 1.2.3. Załącznik nr 3 do Biznesplanu - Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de-minimis
 • 1.2.4. Załącznik nr 4 do Biznesplanu - Oświadczenie o tożsamości wersji papierowej i elektronicznej
 • 1.2.5. Załącznik nr 5 do Biznesplanu - Oświadczenie o nieskorzystaniu z innej pomocy
1.3. Załącznik nr 3 - Deklaracja bezstronności i poufności

1.4. Załącznik nr 4 - Karta oceny formalnej biznesplanu

1.5. Załącznik nr 5 - Karta oceny biznesplanu

1.6. Załącznik nr 6 - Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznesplanu


Umowa dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej

Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego

Oświadczenie dla osób odchodzących z KRUS na ZUS