Nowe otwarcie

INFORMACJA O WYBORZE OFERENTA - ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/NO/2018/RR W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU

26.11.2018
 

INFORMACJA O WYBORZE OFERENTA - ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/NO/2018/RR  W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU
 
W związku z realizacją projektu pt. „Nowe otwarcie” nr RPPK.08.01.00-18-0035/18, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VIII. Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym -projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa NEXORIS Sp. z o.o. (Partner projektu) informuje, iż po przeanalizowaniu i porównaniu złożonych ofert, do realizacji usługi został wybrany Wykonawca.
 
Poniżej przedstawiamy Informację o wyborze oferenta
 
 
Informacja o wyborze oferenta – Zapytanie ofertowe nr 5/NO/2018/RR
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/NO/2018/RR W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU

15.11.2018
 
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/NO/2018/RR  W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU
 

W związku z realizacją projektu pt. „Nowe otwarcie” nr RPPK.08.01.00-18-0035/18, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VIII. Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym -projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa NEXORIS Sp. z o.o. (Partner projektu) zaprasza do złożenia oferty w przedmiocie usługi cateringowej podczas zajęć w ramach projektu „Nowe otwarcie”
 
Zapytanie ofertowe w ramach procedury rozeznania rynku

Zapytanie ofertowe w ramach procedury rozeznania rynku - załączniki

 

Rozpoczęcie realizacji projektu

Informujemy, iż rozpoczęła się realizacja projektu pt. „Nowe otwarcie”

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami projektu

Wszelkie informacje udzielane są w Biurze projektu

Biuro projektu

ul. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów

(C.H. EUROPA II – 4 piętro)

Tel: 608 396 822

e-mail: wspoolny.cel@gmail.com

czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30