O Firmie

NEXORIS Sp z o.o. rozpoczęła działalność w maju 2013 r.

Główne obszary działalności to realizacja szkoleń, doradztwa, kursów językowych. Oferta skierowana jest do osób w różnym przedziale wiekowym, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe bądź zmienić swoją sytuację na rynku pracy. Dodatkowo firma świadczy usługę wynajmu sal szkoleniowych.

Istotnym czynnikiem wyróżniającym NEXORIS Sp z o.o. jest podejście projakościowe, które pozwala na realizację zadań w sposób kompleksowy przy zachowaniu wysokiego poziomu jakości świadczonych usług.
 

Misja firmy

Naszą misją jest oferowanie usług na najwyższym poziomie,

w oparciu o badania rzeczywistych potrzeb klienta.

Poprzez kompleksową ofertę szkoleń i doradztwa

pomagamy w rozwoju zawodowym i osobistym.

Naszą misją jest oferowanie usług na najwyższym poziomie,

w oparciu o badania rzeczywistych potrzeb klienta.

Poprzez kompleksową ofertę szkoleń i doradztwa

pomagamy w rozwoju zawodowym i osobistym.